ZONN is opgeheven

December 2016

In 2010 richtten enkele zelfstandig zorgondernemers in de provincie Groningen de vereniging ZONN (Zorg Ondernemers Noord Nederland) op. Zij wilden zich als kleinschalige zorgaanbieders onderscheiden door toetsbaar te zijn ten aanzien van de geleverde kwaliteit van de dienst- en hulpverlening. Ook wilden zij de maatwerkmogelijkheden duidelijk maken voor cliënten en opdrachtgevers. Zij vormden met elkaar een netwerk waarbinnen deskundigheidsbevordering en profilering van de kleinschalige zorg samen opgepakt werd. Er werden uiteindelijk 25 zorgaanbieders lid van ZONN. ZONN en haar leden hadden een toegevoegde waarde en een belangrijke functie in de aanbestedingen van WMO en Jeugdzorg, door steeds te wijzen op de mogelijkheden die kleinschalige zorgaanbieders hebben (de kracht van klein) in het hele zorgpalet. In de aanbestedingsrondes van 2015 in Groningen, sloten alle leden van ZONN zich bij een collectief (Pijlerpartner of Contractpartner) aan, werden onderaannemer van een organisatie of stopten met hun praktijk. De functie van de vereniging verdween langzamerhand en wordt momenteel goed vertegenwoordigd door de eerder genoemde partners en de beroepsverenigingen. In oktober 2016 hebben de leden, op voorstel van het bestuur, met weemoed en gepaste trots, besloten de vereniging op te heffen per 31 december 2016. De verenigingsfunctie van ZONN is vervuld; door het bundelen van krachten is de kleinschalige zorg voor Jeugd en WMO blijvend op de kaart gezet. De leden willen het contact met elkaar behouden en blijven samenwerken ten behoeve van de ondersteuning en zorg voor alle cliënten uit verschillendedoelgroepen, van jong tot oud! Daartoe blijft het netwerk van kleinschalig zorgaanbieders in stand, want zij kennen elkaar en elkaars kwaliteit. Mocht u in contact willen komen met dit netwerk, dan kunt u mailen naar

info@oudersenco.nl